Тусламжийн төв

Хэрэглэгч

Вэбсайтад бүртгүүлсэн, худалдан авалт хийж дагасан хэрэглэгчдийн жагсаалт харагдана. Харин товчийг дарахад бараа, бүтээгдэхүүн, урамшуулал болон бусад шаардлагатай маркетингийн мэдээллийг имэйлээр цаг алдалгүй авахаа хүлээн зөвшөөрсөн хэрэглэгчдийн жагсаалт харагдана.  

Шинэ хэрэглэгч нэмэх алхам

Маркетшоп админ цонх Хэрэглэгч > Хэрэглэгч нэмэх товчийг дарж хэрэглэгчийн ерөнхий мэдээлэл, хаягийн мэдээллийг оруулна. Тэмдэглэл хэсэгт үйлчлүүлэгчийн талаар нэмэлт мэдээллийг оруулах боломжтой. Харин таг хэсэгт хэрэглэгчийг бүлэглэх нэршлийг шинээр үүсгэж оруулж болно эсвэл Таг зааврын дагуу урьдчилан үүсгэж болно.

Хэрэглэгчийн мэдээлэлд засвар хийх шаардлагатай бол жагсаалтад харагдах хэрэглэгчээ сонгоод товчийг дарна. Энэхүү товчийг дарснаар хэрэглэгчийн захиалгын түүхийг харах, таг сонгож ангилах, тэмдэглэл нэмэх зэргийг хийх боломжтой. Хэрвээ тухайн хэрэглэгчид НӨАТ-ын хөнгөлөлт олгох бол энэ хэсэгт тохиргоог хийнэ.

Харин хэрэглэгч дээр шинэ захиалга үүсгэх бол  товчийг дарж Захиалга зааврын дагуу нэмж болох бөгөөд хэрэглэгчийн мэдээлэл автоматаар сонгогдсон байна.

 

!!! Анхаарах. 

  • Системээс бүртгэсэн хэрэглэгчийн бүх мэдээллийг засварлах боломжтой бол Вэбсайтаар бүртгэсэн хэрэглэгчийн мэйл хаяг, хүргэлт өгөх хаяг, имэйл маркетингийн статус зэрэгт засвар хийж боломжгүй.
  • Хэрэглэгчийн мэдээллийг устгах боломжгүй бөгөөд нэн шаардлагатай тохиолдолд market.shop-д хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлнэ үү.