Тусламжийн төв

Татан авалт

Нийлүүлэгчээс болон үйлдвэрээс авах барааны захиалгыг бүртгэх бөгөөд татан авалтын бүх мэдээлэл жагсаалтаар харагдана. Жагсаалтаас барааг  Хүлээгдэж байгаа буюу бараа захиалга хийгдсэн татан авалт, Хэсэгчилсэн буюу захиалсан бараа бүрэн ирээгүй татан авалт, Биелсэн буюу тухайн захиалгын бараа бүрэн ирж дууссан статусаар тус тус харах боломжтой.

Шинээр татан авалтын мэдээлэл бүртгэх бол цонхны баруун дээд буланд байгаа товч дээр дарж холбогдох мэдээллийг бөглөнө. Татан авалтыг нэмэхээс өмнө дараах мэдээллүүдийг бүртгэсэн байна. 

1. Дэлгүүрийн бараанаас сонгож захиалах тул Бараа оруулах зааврын дагуу бараа нэмсэн байна. 

2. Нийлүүлэгч, Хүргэлтийн талаарх мэдээллийг Харилцагч зааврын дагуу нэмсэн байна.

Хүргэлтийн код: Үсэг, тоо ашиглан кодолж татан авалтаа удирдахад ашиглагдана.

Таг: Татан авалтын захиалга тус бүрээ бүлэглэн ангилж болно. Жишээ нь шинээр бараа захиалж үзэж байгаа бол “Дээж бараа” гэсэн шошго хийж болох бөгөөд бүх захиалгаасаа дээжээр буюу шинээр захиалж байгаа бараагаа хялбар ялгах боломжтой болно. Үүнтэй адилаар үндсэн бараа, захиалгын бараа, намрын, өвлийн г.м өөрийн хүссэн агуулгаар ангилах боломжтой.

Татан авалт үүсгэсний дараа статустай харагдана. Уг холбоос дээр дарахад татан авалтын төлбөр төлөх хэсэг харагдана.

Татан авалтын бараа агуулахад ирсэн үед товч дээр дарж бараа хүлээн авсан тоо, хэрэв эвдрэлтэй бараа байгаа бол буцаах барааны тоог тус тус оруулан шаардлагатай тохиолдолд тайлбар бичиж хадгална.