Тусламжийн төв

Таг

Таг гэж юу вэ?

Таг гэдэг нь бараа болон хэрэглэгчийн мэдээлэлд менежмент хийхэд ашиглах дотоод бүлэглэл юм. Өөрөөр хэлбэл барааны тагийг улирлаар, ангилалаар, нас хүйсээр, шинж чанар, материал, өнгө, размераар, хэрэглэгчийг байнгын хэрэглэгч, шинэ хэрэглэгч, анхаарах хэрэглэгч г.м хүссэн бүлэглэлээр үүсгэх боломжтой. Ангилалаас ялгаатай нь ангилал вэб дээр хэрэглэгчид харагдах бол таг зөвхөн дотоод хэрэгцээнд ашиглагдана.

Тагийн хэрэглээ

Таг ашиглан Бараа, барааны ангилал, хэрэглэгч болон татан авалтуудыг бүлэглэн ангилах, татан авалтын тооцоолол хийх, хэрэглэгчдийг сегментлэх, аль бүлгийн бараа илүү эргэлттэй байгааг тооцоолох зэрэг дүн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай тоон мэдээлэл авах цаг хугацааг хэмнэх, вэб дээр олон барааг нэгэн зэрэг удирдах зэргээр хэрэглэх боломжтой.

Жишээ нь: Зуны улирлын төгсгөлд та бүтээгдэхүүнээ “Зуны” шошготойгоор хайж, бүтээгдэхүүнээ борлуулах сувгаасаа нуух боломжтой.

Таг үүсгэх алхам

Админ цонхны Бараа > Таг > Таг нэмэх товчийг дарж холбогдох мэдээллийг оруулна.