Тусламжийн төв

Бараа оруулах

Алхам:

 1. Маркетшоп админ цонхноос Бараа > Барааны жагсаалт хуудас руу орно.
 2. Барааны жагсаалт хуудасны Бараа нэмэх товчийг дарна.
 3. Барааны нэр, бусад дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг оруулна.  Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд барааны нэмэлт мэдээлэл, хайлтын үг, үнэ, зураг, бичлэг гэх мэт мэдээллүүд багтана.
 4. Хадгалах товч дарна.

Барааны дэлгэрэнгүй оруулах заавар

Барааны дэлгэрэнгүйг бүрэн оруулснаар барааг вэбсайт дээр илүү зөв харуулна.  Мөн хэрэглэгчид хүссэн бараагаа илүү хялбар, хурдан олох, худалдан авах шийдвэр гаргахад нь тусалснаар таны борлуулалтыг нэмэгдүүлнэ.

Барааны нэр

Барааны дэлгэрэнгүй хуудас, барааны жагсаалтад харагдах байдлыг тооцоолон гол мэдээллүүдийг агуулсан байдлаар нэрийг бичнэ.

Нэмэлт мэдээлэл

Барааны талаарх нэмэлт мэдээллийг бүгдийг багтаан бичнэ. Текст засах функцийг ашиглан мэдээллүүдийг хэрэглэгч хялбар ойлгохуйцаар хэлбэржүүлэн байршуул. Хэрэглэгч худалдан авах шийдвэр гаргахад шаардлагатай бүх мэдээллийг оруулна. Хэрвээ албан ёсны борлуулагчаар ажиллаж байгаа бол үйлдвэрлэгчийн тайлбарыг шууд ашиглах хэрэггүй. Учир нь хайлтын системд өртөхийн тулд ялгаатай байх нь зөв байдаг.

Хайлтын үг

 • Энэ хэсэгт хэрэглэгч тухайн барааг хайж болох хайлтын үгний хувилбаруудыг бичнэ.
 • Барааны нэр, барааны дэлгэрэнгүйд орсон үгийг дахин бичих шаардлагагүй.
 • Үгнүүдийг зай аваад үргэлжлүүлэн бичнэ.
 • Таслал цэг авах шаардлагагүй, том жижиг үсгийг ялгахгүй тул аль ч хэлбэрээр бичиж болно.
 • Хэрэглэгчийн алдаатай болон латин цагаан толгойн үсгээр галиглан бичиж болох хувилбаруудыг тооцоолон оруулж өгөх нь үр дүнтэй. жишээ нь: Gutal, maihan, maikhan

Зураг, бичлэг

Барааг бүрэн илэрхийлэх зураг, бичлэгийг оруулна. Хэрэглэгчийн худалдан авалт хийх шийдвэр гаргахад зураг чухал ач холбогдолтой.  Барааны зургийг хувилбарын нэртэй холбож өгнө. Ингэснээр хэрэглэгч барааны дэлгэрэнгүй хуудаснаас хувилбарын нэрийг даран харгалзах зургийг хялбар харах боломжийг бүрдүүлнэ.

Хувилбарууд

 • Бараа өнгө, хэмжээ, загвар, материалын сонголттой бол барааны мэдээлэл оруулах цонхны “Энэ бараа өнгө, хэмжээний сонголттой эсэх” сонголтыг тийм гэж сонгоно.
 • Барааны өнгө, хэмжээ, загвар, материалын сонголтыг үүсгэхэд ба сонголтуудын хослолоор хувилбаруудын жагсаалт үүснэ.
 • Хувилбарын жагсаалтын баруун дээр байрлах “Үйлдлүүд” хэсгээс эсвэл хувилбар тус бүр дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулна.

Үнэ

 • Барааны үнэ – Барааны худалдаж буй үндсэн үнэ
 • Хямдрах үнэ – Бараа хямдарсан үед бөглөнө, барааны мэдээлэлд үндсэн үнэтэй харьцуулан харуулна.
 • Өртөг үнэ – Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг

Үлдэгдэл

Энэ хэсэгт зөвхөн барааны мэдээлэл оруулах үед шаардагдах үлдэгдэлтэй холбоотой мэдээллийн зааврыг оруулав. Барааны үлдэгдэл удирдах талаар бусад зааврыг Үлдэгдэл заавраас үзнэ үү.

 • Барааны код: Барааны код нь таны дотоод хэрэгцээнд зориулагдсан бөгөөд маркетшоп платформаас автоматаар үүснэ. Хэрэв танай байгууллага барааг кодлон ашигладаг бол автоматаар үүссэн кодыг өөрчлөн ашиглах боломжтой.
 • Хувилбарын код (SKU): Хувилбарын код нь компани дотроо барааны үлдэгдлээ удирдахад зориулагдсан. Барааны кодтой нэгэн адил системээс автоматаар үүсэх бөгөөд өөрчлөн ашиглах боломжтой. Хувилбарын код нь дахин давтагдахгүй тоо байх ёстой.
 • Баркод: Баркодыг үйлдвэрийн код ашиглах эсвэл өөрсдөө шинээр зохиох боломжтой. Таны дэлгүүрийн ашигладаг ПОС системийн борлуулалтыг маркетшоп системд холбоход ашиглана.
 • Анхны үлдэгдэл оруулах – Анхны үлдэгдлийг нэг удаа оруулах боломжтой. Цаашид барааны үлдэгдэл нэмэх үйлдлийг “Татан авалт” функцээр гүйцэтгэнэ.
 • Үлдэгдэл дууссанч худалдана – Энэ нь системийн үлдэгдэл о “тэг” болсон үед танд бодитоор бараа байгаа үед барааг хэрэглэгч худалдан авалт хийх боломжтой гэсэн үг юм. Барааны үлдэгдлийг маркетшоп системээр бүрэн хянаж байгаа үед үүнийг сонгох шаардлагагүй. Өөрөө хэлбэл бусад суваг (Жишээ нь: дэлгүүийн ПОС)-ийн борлуулалтыг маркетшоп системд нэгтгэн бүртгэх эсвэл интеграци хийснээр үлдэгдлээ маркетшоп системээр бүрэн удирдах боломжтой болох юм.

Хүргэлтийн мэдээлэл

 • Барааны жин, хэмжих нэгж – Энэ мэдээлэл хүргэлтийн компани холбох, тухайн компанийн хүргэлтийн систем энэ мэдээллийг шаардах үед бөглөх шаардлагатай.

Барааны төлөв

 • Ноорог – Вэбсайт дээр хэрэглэгчид харагдахгүй, барааны мэдээлэл гүйцээх шаардлагатай
 • Идэвхтэй – Вэбсайт дээр хэрэглэгчид харагдана, барааны мэдээлэл бүрэн орсон, борлуулахад бэлэн
 • Идэвхгүй – Вэбсайт дээр хэрэглэгчид харагдахгүй, барааны мэдээлэл бүрэн орсон