Тусламжийн төв

Захиалга

Вэбсайтаас худалдан авахаар сонгосон барааны захиалгын жагсаалт харагдана. Хэрэглэгч вэбсайтаас захиалгаа хийгээд төлбөрөө бүрэн төлсөн бол  , дутуу шилжүүлсэн бол , төлбөрөө төлөөгүй бол статустай тус тус харагдана. 

Хэрэв танай дэлгүүр нэмэлт сувгууд ашиглаж захиалга авдаг бол гараар мөн захиалга үүсгэж нэмэх боломжтой.

Гар аргаар захиалга нэмэх алхам

Маркетшоп админ цонх Захиалга > Захиалга үүсгэх товчийг дарж холбогдох мэдээллийг оруулна.

Захиалга нэмэх үед Хэрэглэгч цонход хэрэглэгчийг сонгож өгөх ёстой бөгөөд шинээр хэрэглэгч нэмэхийг хүсвэл Хэрэглэгч заавраас харна уу. 

Захиалгын төлбөрийн төлөв

 • Төлсөн: Хэрэглэгч захиалгаа баталгаажуулж төлбөрөө 100% төлсөн тохиолдолд
 • Хэсэгчилэн төлсөн: Хэрэглэгч захиалгын төлбөрөө дутуу хийсэн тохиолдолд
 • Төлбөр хүлээгдэж байна: Хэрэглэгч захиалга үүсгээд төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд
 • Буцаасан: Хэрэглэгчийн захиалгын төлбөрийг буцааж 100% төлсөн тохиолдолд
 • Хэсэгчилэн буцаасан: Хэрэглэгчийн захиалгын төлбөрийг хэсэгчилэн буцааж шилжүүлсэн тохиолдолд
 • Цуцалсан: Захиалгыг авахаа больсон тохиолдолд

Захиалгын төлөв

 • Нээлттэй: Хэрэглэгчийн захиалга жагсаалтад шинээр нэмэгдсэн тохиолдолд
 • Баталгаажсан: Хэрэглэгчийн захиалгыг шалгаж баталгаажуулсан тохиолдолд
 • Цуцлагдсан: Хэрэглэгчийн захиалгыг цуцалсан тохиолдолд
 • Архивлагдсан: Цуцлагдсан захиалгыг архивласан тохиолдолд

Биелэлтийн төлөв

 • Биелэсэн: Хэрэглэгчийн захиалга амжилттай хүргэгдсэн тохиололд
 • Хэсэгчилэн биелэсэн: Захиалгын барааг дутуу хүргэсэн тохиолдолд
 • Биелээгүй: Хэрэглэгчийн захиалгыг хүргээгүй тохиолдолд