Тусламжийн төв

Тайлан

Дэлгүүрийн борлуулалтын нэгдсэн мэдээллийг харуулах бөгөөд дараах дэд цэсүүдтэй.

  • Нийт борлуулалт
  • Дансны хуулга
  • Барааны үлдэгдэл
  • Төлөгдөөгүй захиалга
  • Борлуулалтын тайлан

Нийт борлуулалт

Та дэлгүүрийнхээ барааны борлуулалтыг бараа тус бүрээр эсвэл бүх бараагаар хүссэн хугацаагаа тохируулан шүүж харах боломжтой. Хөл дүнгийн утгад Нийт борлуулалтын дүн, нийт өртөг, НӨАТ-н хөнгөлөлтийн дүн, цэвэр дүнг харуулна. Хэрэв та үйлчлүүлэгчдэдээ сэтгэл ханамжийн баталгаа өгдөг бол тухайн хугацаанд багтсан буцаалтын жагсаалтыг мөн агуулгаар ангилан харах боломжтой.

Дансны хуулга

  • Захиалга хэсэг нь хэрэглэгч худалдан авалт хийж төлбөрөө төлсөн тохиолдолд Төлбөрийн нөхцөл оруулах зааврын дагуу холбосон данснуудын хуулгыг захиалгын дугаар, зарах үнэ, төлөх дүн, төлбөрийн зэргээр харуулсан жагсаалт.
  • Буцаалт хэсэг нь хэрэглэгч бараагаа буцаан өгч худалдан авалтын мөнгөн дүнг буцааж шилжүүлсэн гүйлгээний жагсаалт буюу захиалгын дугаар, мөнгөн дүн, харилцсан данс, гүйлгээний утга зэргээр харагдана.

Барааны үлдэгдэл

Барааны эхний болон эцсийн үлдэгдэл, нэгж өртөгийг жагсаалтаар харуулна. Жагсаалтын Нэмэгдсэн багананд тухайн барааны татан авалтаар орлогодсон тоо ширхэг харагдах бол Хасагдсан багананд борлуулсан, нийлүүлэг ч рүү буцаасан, актласан эсвэл засварт явуулсан барааны зарлагын нийлбэр харагдана.

Төлөгдөөгүй захиалга

Хэрэглэгч бараа сонгож сагслаад төлбөр төлөх алхмаас буцсан эсвэл төлбөрөө төлөөгүй байгаа захиалгын жагсаалт харагдана. 

Борлуулалтын тайлан

Харгалзах хугацааны нийт орлого, зарлагын балансыг харуулна.