Тусламжийн төв

Менежер нэмэх

Менежер гэж юу вэ?

Менежер нь захиалга үүсгэх, хуваарилах, хүргэлтийн явцыг хянах, хүргэлтийн ажилтны тооцоо нийлэх процессийг хянах үүрэг бүхий ажилтан.

Менежер нэмэх алхам

  • Delco.mn админ цонхноос Менежер > Менежер нэмэх хуудас руу орно.
  • Менежерийн үндсэн мэдээлэл цонхонд  менежерийн Овог, Нэр, Имэйл хаяг мэдээллүүдийг оруулна.
  • Нэвтрэх эрх цонхонд Утасны дугаар болон нэвтрэх нууц үгийг Нууц үг -ийг оруулна. Менежер цаашид энэ мэдээллээр системд нэвтэрнэ.
  • Хадгалах товч дарснаар тухайн мэдээллийн дагуу шинээр нээсэн менежер нэвтрэн орох боломжтой болно.

Менежер жагсаалт гэж юу?

Хүргэлт үйл ажиллагааг удирдах үүрэг бүхий бүх менежерээ жагсаалтаар харах цонх. Дэлгүүрт бүртгэлтэй менежерүүдийнхээ мэдээллийг шинэчлэх болон хандах эрхийг хаах, нээх үйлдлүүдийг хийнэ.