Тусламжийн төв

Толгой хэсэг тохируулах

Вэб сайтын толгой Дээд, дунд, доод гэсэн хэсгүүдэд хуваагдсан бөгөөд хэсэг тус бүр нь Урд, дунд, хойд гэсэн 3 хэсэгт дахин хуваагдана. 

Урд, дунд, доод хэсгүүдийг сонгож Хэсгийн тохиргоо баганад байрлах Төрлүүдээс холбогдох сонголтуудыг тохируулна.

Дээд, дунд, доод хэсгүүдэд дараах тохиргоонуудыг тохируулна:

 • 2 тийшээ тулгах  сонголт -> Таны сонгосон текст эсвэл айконы байршлыг тухайн баганад 2 тийш тулгаж тааруулахыг хэлнэ.
 • Зөвхөн нүүр хуудсанд харуулах сонголт -> Энэхүү сонголтыг та On болговол таны вэб сайтын дээд болон дунд хэсэг бүх хуудаснуудад харагдах бол Off болговол зөвхөн нүүр хуудсанд харагдаад бусад хуудас руу шилжихэд харагдахгүй байхыг хэлнэ.
 • Түгжих сонголт -> Энэхүү сонголтыг On болгосноор тухайн хуудасны мэдээллийг доош гүйлгэхэд вэб сайтын дээд болон дунд хэсэг хөдлөхгүй түгжигдэхийг хэлнэ.
 • Дээш скоролдоход харуулах сонголт -> Түгжих сонголтыг Off болгоход энэхүү сонголт харагдах бөгөөд меню хэсгээ түгжихгүй бол дэлгэцийг доош гүйлгэхэд харуулах эсэхийг дахин тохируулна.
 • Хүрээ сонголт -> Дээд, дунд хэсгийн суурь өнгө болон хүрээний хуваалтыг тохируулна

Дээд, дунд, доод хэсгүүд тус бүрдээ Урд, дунд, хойд хэсгүүдэд дахин хуваагдах бөгөөд дараах тохиргоонуудыг тохируулна:

Төрөл:

 • Цэс  сонголт -> Цэс тохируулах хэсэгт үүсгэсэн цэсүүд харагдах бөгөөд холбогдох цэсээ сонгож, үсгийн фонт, зэрэгцүүлэлт, үг хоорондын зай зэргийг тохируулна.
 • Лого  сонголт -> Логоны зурагаа upload хийж логоны зэрэгцүүлэлт, өндрийг тохируулна.
 • Хайлт сонголт -> Бүтээгдэхүүнээс хайлт хийх цонх гарч ирэх бөгөөд түүний өндөр, хүрээ, дэвсгэр өнгө, зэрэгцүүлэлт зэргийг тохируулж, хайлт хийх командыг айкон эсвэл текстээр харуулахаа сонгоно.
 • Айконууд  сонголт -> Хайлт, профайл, сагсыг илэрхийлсэн дүрснүүдээс сонгох сонголт гарч ирнэ. Дүрсээ сонгосон бол Хайлтын тохиргоо хэсэгт
 • Текст сонголт -> Хэсэг тус бүрд хүссэнээрээ текст бичиж хэмжээг тохируулах боломжийг олгоно.

Хэсэг идэвхжүүлэхэд баруун дээд буланд харагдах эдгээр коммандаар дараах үйлдлүүдийг хийнэ.

 • Дээшээ сум -> тухайн хэсгийн байршлыг дээш зөөнө.
 • Доошоо сум -> тухайн хэсгийн байршлыг доош зөөнө.
 • Дарсан нүд -> тухайн хэсгийг харуулахгүй болгоно.
 • Хогийн сав -> тухайн хэсгийг устгана.