Тусламжийн төв

Navigation багана

Админ цонхны Ажлын талбар хэсгийн зүүн талд байрлах баганыг хэлэх бөгөөд Вэбсайтын толгой, Үндсэн хэсэг, Вэб сайтын хөл, Үндсэн тохиргоо гэсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ.

Navigation баганыг ашиглан ажлын талбар хэсэгт оруулсан хэсэг, багана, блокыг жагсаалт буюу хураангүй хэлбэрээр харах боломжтой. 

 

Вэбсайтын толгой

Вэб сайтын толгой Дээд, дунд, доод гэсэн хэсгүүдэд хуваагдсан бөгөөд хэсэг тус бүр нь Урд, дунд, хойд гэсэн 3 хэсэгт дахин хуваагдана. 

Урд, дунд, доод хэсгүүдийг сонгож Хэсгийн тохиргоо баганад байрлах Төрлүүдээс холбогдох сонголтуудыг тохируулна.

 

Үндсэн хэсэг

Ажлын талбарыг хэдэн хэсэгт хувааж хэрэглэгчид яаж харуулах дизайнаа та гаргасан бол Хэсэг нэмэх товчлуурыг дарж гарч ирэх төрлүүдээс сонгож багана үүсгээд, баганадаа блок нэмж Блокийн тохиргоо хийх замаар тохируулна.

Navigator баганы хэсэг, блокын ард байрлах + товч тухайн хэсэг болон блок дотор доод талд нь хэсэг болон блок нэмнэ, нүдний зураг нь тухайн хэсэг, блокыг вэбсайтад харуулахгүй нууна. 

 

Вэбсайтын хөл

Вэбсайтын хөл хэсэгт бизнестэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг авах цэс, холбоо барих утас, хаяг, байршил, сэтгэгдэл, санал гомдол хүлээн авах холбооснууд зэргийг ихэвчлэн харуулдаг бөгөөд Үндсэн хэсгийг бүтээсэнтэй ижил зарчмаар бүтээгээрэй.

 

Үндсэн тохиргоо

Энэ цэсээр вэбсайтын загварын Үндсэн тохиргоог хийх цонхыг вэбсайт бүтээгч цонхны баруун баганад нээнэ. Дэлгэрэнгүй зааврыг Үндсэн тохиргоо заавраас үзнэ үү.