Тусламжийн төв

Хэсгийн тохиргоо

Админ цонхны Ажлын талбарын баруун талд байрлах баганыг хэлэх бөгөөд энэхүү хэсэгт Агуулга засах, Блокийн тохиргоо гэсэн хоёр цэс харагдана.

Navigation баганаас тохируулга хийх гэж буй хэсгийн баганыг идэвхжүүлэхэд хэсгийн тохиргооны сонголтууд гарч ирэх бөгөөд Агуулга засах зааврыг та эндээс харин Блокийн тохиргоо хийх зааврыг эндээс тус тус харна уу.