Тусламжийн төв

Блокийн тохиргоо

Энэхүү тохиргоо нь ажлын талбарт Хэсэг нэмэх > Блок нэмэх зарчмаар блокийн төрөл сонгосон тохиолдолд идэвхжиж харагдах бөгөөд тохиргоо хийх гэж буй блокоо сонгоод, дэлгэцийн баруун гар талд харагдах Блокийн тохиргоо хэсгийн сонголтуудыг тохируулж өгнө. 

  • Зай: нь таны оруулсан зураг, текст, видео зэргийг блокийн хүрээнээс дэвсгэртэй нь дотогшоо хэдэн РХ-р хумихыг тохируулах бол нь зөвхөн зураг, текст, видеог дотогшоо хэдэн РХ-р хумихыг тохируулна. Холбоос ньбайвал дээд, баруун, доод, зүүн нүдний аль нэгэнд хэмжээ оруулахад бусад 3-т нь ижил хэмжээ өгөгдөнө, харин холбоос ньбайвал дээд, баруун, доод, зүүн хэсгийн РХ-н хэмжээг тус бүрд нь тохируулж өгнө.
  • Арын дэвсгэр: Блокийн арын дэвсгэрээ өнгөтэй байлгах эсэхээ сонгож өнгийг тохируулна.
  • Арын дэвсгэрийн зураг: Блокийн арын дэвсгэрээ зурагтай байлгах эсэхээ тохируулж зургаа сонгоно. Дэвсгэр зургийг Скоролтой /дэвсгэр зураг дээр скорол дээшээ, доошоо хөдөлнө/, Тогтмол барих /Зураг сонгогдсон байдлаар хөдлөхгүй скоролыг дагана/, Паралакс гэсэн 3 хэлбэрээс сонгож, байрлал, давталт зэргийг тохируулна.
  • Хүрээ: Блокийн хүрээг зураас, цэг, таслал, ховилын аль хэлбэрээр харуулахыг сонгож, түүний өнгө, өргөний хэмжээ, өнцгийн дугуйрлыг тохируулна. 
  • Сүүдэр: Сүүдэр өгөх эсэхээс сонгон, сүүдрийн өргөн, өнгийг тус тус тохируулна.
  • Нуух төлөв: Тухайн сонгосон блокийг Дэлгэц дээр нуух, Таблет дээр нуух, Гар утсан дээр нуух гэсэн сонголтуудаас сонгож болох бөгөөд хэрвээ сонголтыг Тийм төлөвтэй болгосон тохиолдолд тухайн блок сонгосон төхөөрөмж дээр харагдахгүй.