Тусламжийн төв

Блокууд

Вэб сайтын дизайныг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар харуулах зорилгоор бараа, бүтээгдэхүүн болон бусад шаардлагатай мэдээллийг харуулах, бүртгэх хэсгүүдийг блок ашиглан бүтээнэ.

Вэб сайтаа блокуудад хуваан угсрахын тулд та дараах зүйлсийг бэлтгэсэн байвал вэб сайтаа угсрахад илүү хялбар бөгөөд хурдан байх болно. Үүнд:

  • Вэб сайтынхаа дизайныг ерөнхийд нь төсөөлөн төлөвлөсөн байх
  • Шаардлагатай зургууд болон текстээр мэдээллийг бэлтгэсэн байх

Блок нэмэх алхам

Маркетшоп админ цонхноос Navigation баганад байрлах Үндсэн хэсэг >Хэсэг нэмэх >Багануудын төрлөөс сонголтоо хийж > Блок нэмэх товчийг дарж блокуудын дараах төрлүүдээс өөрийн хэрэгцээт блокийг сонгоно уу.