Тусламжийн төв

Ажлын талбар

Вэбсайтын засварыг харуулж буй гол хэсгийг хэлэх бөгөөд Navigation багана ашиглан ажлын талбарын ерөнхий загварыг бүтээнэ. Ажлын талбар нь хэсгүүдэд хуваагдах бөгөөд хэсгүүд нь баганаас бүрдэнэ. 

Navigation баганад байрлах Үндсэн хэсэгт харагдах товчийг дарж ажлын талбарт хэсгүүд нэмнэ. Нэмсэн хэсэг рүү та маусаа ойртуулахад тухайн хэсэг цайвар саарал өнгөөр хувиран идэвхжих бөгөөд гол хэсэгт харагдах   тэмдэг дээр дарж тухайн хэсгийг хэд хувааж харуулахаа бүтцээс сонгоно.

Харин ажлын талбарт харагдаж буй хэсгийн баруун дээд буланд байрлах айкон нь танд тухайн хэсгийг нуух эсвэл бүр устгах боломжийг олгоно.

Ажлын талбарын бүтцээ сонгосон бол үүсгэсэн баганын голд харагдах товчлуурыг дарж Блокуудаас төрлөө сонгоно. Сонгосон төрлөө идэвхжүүлэн ажлын талбарын баруун талд байрлах баганаас Агуулга засах, Блокийн тохиргоог ашиглан холбогдох тохиргоонуудыг хийгээрэй.