Тусламжийн төв

Агуулга засах

Админ цонхны Navigation баганад харагдах үндсэн болон вэб сайтын хөл хэсэгт харагдах Хэсэг буюу 1-с тохируулах гэж буй баганаа буюу 2-г сонгоход засвар хийх гэж буй блок идэвхжих буюу 3 шиг харагдах бөгөөд тухайн блокийн агуулга засах цэс буюу 4 баруун гар талд идэвхжиж харагдана. 

Блокийн ямар төрөлд засвар хийх гэж буйгаас шалтгаалан Агуулга засах хэсгийн тохиргоо нь өөр өөр сонголтуудыг харуулна.