Тусламжийн төв

Төлбөрийн нөхцөл оруулах

Худалдан авалтын төлбөр төлөхтэй холбоотой дараах тохиргоог хийснээр таны дэлгүүр бэлэн болно.

 • Банкны данс нэмэх
 • Төлбөрийн хэлбэр нэмэх
 • Ибаримт – цахим төлбөрийн баримтын систем идэвхжүүлэх
 • Хүргэлтийн төлбөр тохируулах
 • Худалдан авалтын үеийн бүртгэлийн тохиргоо

 

Банкны данс нэмэх

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо > Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо цэс рүү орно.
 2.  Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо > Банкны данс > Данс нэмэх товчийг дарна.
 3. Банкны нэр, дансны дугаар, дансны нэрийг оруулан хадгалах товч дарна.

 

Төлбөрийн хэлбэр нэмэх, холбох

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо айкон дээр дарж Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо цэс рүү орно.
 2.  Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо > Төлбөрийн хэлбэр > нэмэх товчийг дарна.
 3. Вэбсайтдаа ашиглах төлбөрийн хэлбэрийг сонгон хадгалах товч дарна.
 4. Хадгалах товч дарахад төлбөрийн хэлбэрийн жагсаалт үүснэ. Төлбөрийн хэлбэр тус бүрийн ард байрлах холбох товчийг дарж төлбөр хүлээн авах данстай холбоно.

Төлбөрийн хэрэгслүүдийн тайлбар:

 • Qpay – Кю-пэй төлбөрийн үйлчилгээг холбох
 • Дансаар – Хэрэглэгч төлбөрөө дансаар шилжүүлэх
 • Хүргүүлээд төлөх – хэрэглэгч бараагаа хүлээн авах үедээ төлбөрөө төлөх
 • Бусад төлбөрийн хэрэгслүүд тун удахгүй холболт хийгдэнэ.

 

Кю-Пэй (QPay) төлбөрийн хэрэгсэл холбох

Кю-Пэй үйлчилгээний гэрээгээ байгуулсны дараа доорх алхмаар холболтоо хийнэ.

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо айкон дээр дарж Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо цэс рүү орно.
 2. Төлбөрийн хэлбэр > Qpay > Холбох товч дарна (Төлбөрийн хэлбэр нэмэх, холбох алхмыг эхлээд хийсэн байх шаардлагатай)
 3. Кю-пэй ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу танд имэйлээр код ирсэн байх ёстой бөгөөд тухайн кодыг хуулж хадгалснаар холболт хийгдэнэ.

 

Кю-пэй (ККТТ ХХК) гэрээ байгуулах заавар

 1. ККТТ ХХК-ийн гэрээний асуумжыг бөглөн info@qpay.mn мэйл хаягт илгээнэ. (Асуумжыг энд дарж татна уу)
 2. Шаардлагатай файлыг имэйлд хавсаргана.
 3. Өөрийн биеэр ККТТ ХХК дээр очин гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

Хувь хүнээр гэрээ байгуулах үед бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг сканердан имэйлд хавсаргах
 • Qpay үйлчилгээгээр төлбөр хүлээн авах үйлчилгээний бизнес танилцуулга (pdf, word, powerpoint өөрсдийн боломжит хэлбэрээр заавал хавсаргах)

Байгууллагаар гэрээ байгуулах үед бүрдүүлэх материал:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг сканердан имэйлд хавсаргах
 • ААН-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэр болон хувьцааны тоо ширхэгийн талаар мэдээллийг заавал хавсаргах (компанийн дүрмийг хавсаргаж болно)
 • Qpay үйлчилгээгээр төлбөр хүлээн авах үйлчилгээний бизнес танилцуулга (pdf, word, powerpoint өөрсдийн боломжит хэлбэрээр заавал хавсаргах)

!Анхаарах

Маркетшоп Худалдааны Технологи ХХК-с ККТТ ХХК – тай платформ дээр холболт хийх мастер гэрээ хийсэн боловч төлбөр хүлээн авах банк оролцсон гурвалсан гэрээ байгуулдаг, төлбөр тооцоо хүлээн авах чухал процесс байдаг тул хэрэглэгч өөрөө очиж нэг удаа баталгаажуулах шаардлага үүсдэг.

 

Ибаримт – цахим төлбөрийн баримтын систем идэвхжүүлэх

Вэбсайтаас худалдан авалт хийж төлбөр төлсөн хэрэглэгчид Ибаримт олгох, автоматаар илгээх тохиргоог хийх боломжтой.

Ибаримт идэвхжүүлэх алхам:

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо айкон дээр дарж Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо цэс рүү орно.
 2. Дэлгүүрийн төлбөр тооцоо > Цахим төлбөрийн баримтын систем > Идэвхжүүлэх товчийг дарна.
 3. Тийм товч дарна.

 

Хүргэлтийн төлбөр тохируулах

Та вэбсайтаар худалдан авалт хийж буй хэрэглэгчээс авах хүргэлтийн төлбөрийн дүнг тохируулах боломжтой.

Алхам:

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо айкон дээр дарж Худалдан авалтын тохиргоо цэс рүү орно.
 2.  Худалдан авалтын тохиргоо > Хүргэлтийн төлбөр > Засах товчийг дарна.
 3. Хүргэлтийн төлбөрийг оруулаад хадгалах товч дарна.

 

Худалдан авалтын үеийн бүртгэлийн тохиргоо

Алхам:

 1. Маркетшоп админы цонхны баруун дээд булан байрлах Тохиргоо айкон дээр дарж Худалдан авалтын тохиргоо цэс рүү орно.
 2.  Худалдан авалтын тохиргоо > Хэрэглэгчийн бүртгэл > Засах товчийг дарна.
 3. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн төлбөрийг сонгон хадгалах товч дарна.