Тусламжийн төв

Засвар

Барааны үлдэгдлээс Засварт явуулах төлөвөөр хадгалсан бараанууд энэ хэсэгт SENT төлөвтэй харагдана. Барааг засварлаж дуусаад борлуулахад бэлэн болсон бол Үйлдэл > Засвараас ирэх товчийг дарж засварласан тоо ширхэг, тайлбарыг оруулж хадгалснаар RECIEVED төлөвтэй болж үндсэн барааны үлдэгдэлд шууд нэмэгдэнэ.