Тусламжийн төв

Харилцагч

Харилцагч гэж хэн бэ?

Харилцагч гэж бараа нийлүүлэгч хувь хүн, байгууллага, үйлдвэрлэгчид, барааг тань зөөвөрлөж буй хүргэлтийн компаниудыг ойлгоно. Энэ хэсэгт Нийлүүлэгч, хүргэлтийн компани, үйлдвэрлэгчдийн бүртгэлтийн жагсаалт харагдана.

Харилцагчийн хэрэглээ

Бүртгэсэн харилцагчдын мэдээлэл Татан авалт, Шилжүүлэг, Барааны үлдэгдэл хэсгүүдэд ашиглагдана. 

Харилцагч үүсгэх алхам

Нийлүүлэгч нэмэх: админ цонхны Бараа > Харилцагч > Нийлүүлэгч > Нийлүүлэгч нэмэх товчийг дарж холбогдох мэдээллийг оруулна.

Хүргэлтийн байгууллага нэмэх: админ цонхны Бараа > Харилцагч > Хүргэлт > Хүргэлтийн компани нэмэх товчийг дарж холбогдох мэдээллийг оруулна.

Үйлдвэрлэгч нэмэх: админ цонхны Бараа > Харилцагч > Үйлдвэрлэгч > Үйлдвэрлэгч нэмэх товчийг дарж холбогдох мэдээллийг оруулна.