Тусламжийн төв

Барааны жагсаалт

Энэ хэсэгт дэлгүүрийн бүх бараа дараах байдлаар харагдах бөгөөд шинээр бараа нэмэх бол Бараа оруулах зааврын дагуу нэмнэ үү.

Барааны жагсаалт хэсгийн хэрэглэгээ

Барааны үлдэгдлийн мэдээллийг харах, барааны мэдээлэлд засвар хийх, барааг устгах зэрэг үйлдлүүдэд ашиглагдах бөгөөд барааны нэр, код, төлөв, төрлөөр хайж болно.