Тусламжийн төв

Барааны үлдэгдэл

Бүх барааны үлдэгдэл дараах байдлаар жагсаалтаар харагдах бөгөөд барааны код болон огноогоор хайх тохиргоотой.

Мөн админ цонхны Бараа > Барааны үлдэгдэл хэсгээр харах боломжтой бөгөөд нэмэлтээр Үйлдэл нэртэй дүрстэй товчийг дарахад дараах төрлүүд харагдана.

Барааны дэлгэрэнгүй: Барааг шинээр нэмэхэд гарч ирдэг цонх нээгдэх бөгөөд холбогдох мэдээллийг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой.

Түүх: Сонгосон барааны бүртгэгдсэнээс хойших хугацааны өртөг, тоо ширхгийн өөрчлөлт, эцсийн үлдэгдлийн түүх харагдана. Дэлгүүрийн аль ч хэсэгт өөрчлөлт хийсэн Тэмдэглэл бичих хэсэгт та шалтгааныг бичин хадгалж байвал дараа нь холбогдох хэсгийн Түүхийн жагсаалтад тухайн агуулгад ямар өөрчлөлтийг хийснээ амархан санах боломжийг олгохыг анхаарна уу.

Нийлүүлэгч рүү буцаах: Татан авалтаар ирсэн бараа үйлдвэрийн алдаатай тохиолдолд та харилцагч руу буцаах боломжтой бөгөөд буцааж буй барааны тоо барааны үлдэгдлээс шууд хасагдана.

Актлах: Борлуулагдах боломжгүй барааг системийн барааны үлдэгдлээс хасаж бодитоор устгалд оруулахад ашиглана. Ингэснээрээ борлуулагдах барааны үлдэгдэл илүү бодитоор харагдана.

Засварт явуулах: Шууд борлуулах боломжгүй, тодорхой хэмжээний засвар, сайжруулалт (ж: хайрцаг гэмтсэн, гадна уут урагдсан г.м) хийж борлуулах шаардлагатай барааг энэхүү сонголтыг ашиглан үндсэн үлдэгдлээс хасаж харуулахад ашиглана. Ингэснээрээ борлуулагдах барааны үлдэгдэл илүү бодитоор харагдана. Засварт илгээсэн барааны мэдээлэл Засвар жагсаалтад харагдана.