Тусламжийн төв

Загварууд

Маркешоп админ цонх > Дэлгүүрийн вэб сайт > Загварууд

Дэлгүүрийн вэбсайтаа угсрахад ашиглах загвараа сонгох цэс бөгөөд Загварууд, Таны сонгосон загварууд, Загварын сан гэсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ.

Загварын сан: Вэб сайт угсрах бэлэн загварууд харагдана. Таалагдаж буй загварынхаа зүүн доод буланд харагдах товчлуур дээр дарж загварын ерөнхий дизайн, меню зэрэг нь таны бүтээх гэж буй вэбсайтын дизайнтай төстэй эсвэл ашиглахыг хүсвэл тухайн загварын баруун доод буланд харагдах товчлуурыг дарж Загвар оруулах сонголтыг хийснээр Таны сонгосон загварууд хэсэг рүү шилжинэ.

Таны сонгосон загварууд: Загварын сангаас хадгалсан танд таалагдсан загварууд харагдах бөгөөд энэ хэсгээс шаардлагагүй загваруудыг устгах эсвэл татан авах боломжтой. Харин өөрийн дэлгүүрийн мэдээллийг оруулах загвараа сонгосон бол товчлуур дээр даран Үндсэн загвар болгох сонголтыг хийснээр Загварууд хэсэгт харагдана. 

Таны сонгосон загварууд: Энэ хэсэгт таны өөрийн дэлгүүрийн вэбсайт болгохоор сонгосон эсвэл засварлаж буй загвар харагдана.  

товчлуур дээр дарснаар таны засварлаж янзалсан вэбсайт хэрэглэгчид харагдах хэлбэрээр харагдана.

товчлуур дээр дарснаар загварт засвар хийх цонх нээгдэх бөгөөд хэрхэн ашиглахыг Вэбсайт бүтээгч ашиглах заавраас үзнэ үү.