Тусламжийн төв

Нэмэлт хуудас

Вебсайтын толгой болон хөл хэсэгт байрших цэсийн товчлуурыг дарахад холбогдох мэдээллийг харуулах нэмэлт хуудсыг үүсгэж, мэдээлэл оруулж тохируулахад ашиглана. Өөрөөр хэлбэл дараах зурагт харуулсан цагаанаар дугуйлсан хэсгийн товчлууруудаас сонгож дарахад холбогдох мэдээллийг харуулах хуудсыг тохируулна.

Нэмэлт хуудас үүсгэх алхам

  1. Маркетшоп админ цонхноос Дэлгүүрийн вэб сайт > Нэмэлт хуудас > Хуудас нэмэх товчлуурыг дарна.
  2. Гарч ирсэн цонхонд хуудасныхаа нэрийг бичээд Хадгалах товчийг дарна.
  3. Таны нэр өгч үүсгэсэн хуудас Хуудасны жагсаалт хэсэгт ардаа тохиргоотой харагдана.
  4. Засах товчлуур нь тухайн үүсгэсэн хуудасны нэрийг өөрчлөхөд ашиглах бол тухайн хуудсыг бүр мөсөн устгахад Устгах товчийг дарна. Устгах товчийг дарсан тохиолдолд тухайн хуудас дахин сэргэхгүйг анхаарна уу!!!. Харин тухайн үүсгэсэн хуудсаа тохируулж, мэдээлэл оруулах бол Тохируулах товчийг дарна.
  5. Тохируулах товчийг дарснаар шинэ хуудас үүсэх бөгөөд Ажлын талбар зааврын дагуу хуудасны тохиргоо, холбогдох мэдээллийг оруулна.