Тусламжийн төв

Мэдэгдлийн тохиргоо

Энэ нь хэрэглэгч захиалга хийх, баталгаажуулах, төлбөрөө төлөх, ажилтан дэлгүүрийн вэбсайтад тохиргоо хийхэд админд мэдээллийг илгээж мэдэгдэх тохиргоо юм. Мэдэгдлийг Зурвас, Имэйл, Мэдэгдлийн аль хэлбэрээр эсвэл бүгдийг нь идэвхжүүлж тохируулах боломжтой.

Захиалга: – Захиалга үүсэх, статус өөрчлөгдөх бүрд Зурвас хэлбэрийг сонгосон бол мессежээр, Имэйлийг сонгосон бол мэйлээр, Мэдэгдлийг сонгосон бол дэлгүүрийн Нүүр хэсэгт мэдэгдлээр тус тус мэдээлэл ирнэ.

Төлбөр: – Төлбөр төлөгдөх үед админд сонгосон сувгаар мэдэгдэл ирнэ.

Баталгаажуулалт: – Дэлгүүрт бүртгүүлэх үед утас болон мэйлийг баталгаажуулалт хийж бүртгэх эсэхийг тохируулна.

Тохиргоо: – Дэлгүүрийн ажилтан, дэлгүүрийн тохиргоо (ж: данс нэмэх, эрх тохируулах г.м) өөрчлөх үед сонгосон хэлбэрээр owner-т мэдэгдэл ирнэ.