Тусламжийн төв

Худалдан авалтын тохиргоо

Энэ нь хэрэглэгч таны дэлгүүрээс худалдан авалт хийхдээ бүртгэлийн мэдээлэл бөглөх эсэхийг тохируулж дараах тохиргоонуудыг хийж өгнө. Үүнд:

    • Худалдан авалтын мэдээлэл авах хэлбэр – хэрэглэгчийн бараа захиалгын явцын мэдээллийг мэйлээр эсвэл утсаар өгөх эсэхийг;
    • Бүртгүүлэх хэлбэр – Хэрэглэгч онлайн дэлгүүрт бүртгүүлэхэд утсаар, имэйлээр эсвэл утас, имэйлийн аль алинаар нь бүртгүүлэх эсэхийг;
    • Хүргэлтийн мэдээлэл авах – хэрэглэгчийн худалдан авалт хийх үед утсаар эсвэл имэйл бүртгэх эсэхийг;
    • Хүргэлтийн төлбөр – Худалдан авалт хийх үед хүргэлтийн төлбөр авах бол энэ цонхонд мөнгөн дүнг тохируулж өгснөөр хэрэглэгчийн төлөх төлбөрийн дүн гарахад барааны үндсэн үнэ дээр хүргэлтийн төлбөр нэмэгдэж харагдана.
    • Бүтээгдэхүүн сагслах цагийн тохиргоо – Төлбөр төлөгдөөгүй сагсанд байгаа барааны түгжигдэх хугацаа буюу өөрөөр хэлбэл энд тохируулж өгсөн хугацаагаар тухайн хэрэглэгчийн сонгосон бараа агуулахын барааны үлдэгдлээс хасагдаж борлуулагдахгүй хүлээгдэнэ.