Тусламжийн төв

Барааны үлдэгдэл

Дэлгүүрийн тохиргоо хэсгийн Барааны үлдэгдэл цэс нь дэлгүүрийн барааны хөдөлгөөний мэдээллийг устгах бол Бараа хэсгийн Барааны үлдэгдэл цэс нь дэлгүүрийн барааны тоо ширхэгийн үлдэгдэлийг харуулах ялгаатай зүйлс юм.

Дэлгүүрийн тохиргоо хэсгийн барааны үлдэгдэлийг ашиглан дэлгүүр хуучин байгаа дата, дэлгүүрийн мэдээллийг дахин шинээр оруулах шаардлага үүссэн эсвэл тест хэлбэрээр оруулсан мэдээллээ устгана. Мөн дэлгүүрээ цаашид ашиглахаа больсон тохиолдолд ашиглаж болно. 

! Анхаарах:

Барааны хөдөлгөөн цэвэрлэх хэсгийг ашиглан мэдээлэл устгасан бол дахин сэргэх боломжгүй тул та сайтар шалгаж итгэлтэй үедээ Устгах товчийг дарна уу.