Тусламжийн төв

Ажилтан

Дэлгүүрийн вэбсайтыг тохируулах, удирдах ажилтныг товчлуур дээр дарж нэмэх бөгөөд холбогдох сонголтуудаас эрхийг тохируулж  товчлуур дээр дарж ажилтан руу хүсэлт илгээнэ. Ажилтан хүсэлтийг хүлээн авснаар дэлгүүрийн вэбсайтад тохируулсан эрхийн дагуу өөрчлөлт хийж удирдах боломжтой болно.