Тусламжийн төв

Захиалга үүсгэх, удирдах

Хүргэлт хийх захиалга үүсгэхэд дараах 4 үндсэн мэдээллийг оруулна.

 1. Хэрэглэгчийн мэдээлэл
 2. Ачааны мэдээлэл
 3. Төлбөрийн мэдээлэл
 4. Хүргэлтийн мэдээлэл

Захиалгын мэдээллийг хэрхэн оруулах, түүний хэрэглээ, ач холбогдлын талаарх мэдээллийг доорх заавраас уншина уу.

Захиалгын дэлгэрэнгүй оруулах заавар

Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Холбоо барих мэдээлэл

 • Утас – Хэрэглэгчид захиалга хүргэхэд ашиглах утасны дугаар (Заавал бөглөнө)
 • Имэйл – Заавал бөглөхгүй байж болно
 • Овог, нэр – Заавал бөглөхгүй байж болно

Хаягийн мэдээлэл

 • Гараас оруулах – Захиалгын менежер хаягийг шинээр бүртгэх
 • Системийн хаягаас сонгох – Дэлко системийн хаягийн сангаас хайж сонгох

Хаягийн сангаас хайснаар цаг хэмнэж, алдаагүй хаягийн мэдээлэл оруулах давуу тал үүсэх юм.

 

Ачааны мэдээлэл

Ачаа гэж юу вэ?

Захиалга бүрт нэг ачаа байна. Ачаа нь дотроо олон бараатай байж болно. Ачааг бараатай болон бараагүй үүсгэх боломжтой. 

 1. Захиалгын ачааг бараагүй үүсгэх – Тухайн ачаанд ямар бараа байгаа нь хүргэлтийн ажилтан эсвэл хүргэлтийн компанид чухал биш үед, мөн өөрсдийн үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран захиалга доторх барааны мэдээллийг оруулахгүйгээр захиалгыг үүсгэх боломжтой гэсэн үг юм.  
 2. Захиалгын ачааг бараатай үүсгэх – ачааг бараатай үүсгэснээр хүргэлтийн ажилтны апп дээр ачаанд байгаа барааны мэдээлэл (нэр, үнэ, тоо, код) харагдана. Олон хүргэлтийн захиалгатай үед хүргэлтийн ажилтан апп дээр ирсэн захиалгын дагуу барааг хүлээн авах, бараагаа ангилах, хүргэлтээ хийхэд ачааг бараатай үүсгэх нь тохиромжтой байдаг.  Мөн хүргэлтийн ажилтан хэрэглэгчид хүлээлгэн өгөх үед зарим барааг худалдаж аваагүй үед хасалт хийх боломжтой. 

Ачаанд бараа нэмэх

 • Барааны нэр – Барааны нэрийг гараар бичиж өгнө. 
 • Хувилбарын код – Олон улсын нэршлээр SKU буюу барааны өнгө, хэмжээ, загварт оноосон дахин давтагдахгүй.  Бараагаа өнгө, хэмжээ, загвараар ангилан хадгалах, үлдэгдлээ хянахад зориулсан код юм.  Та байгууллагын дотоод системд нийцүүлэн кодыг шинээр үүсгэж ашиглана.
 • Барааны үнэ – Хэрэглэгчид худалдаж буй үнэ
 • Тоо ширхэг – Хэрэглэгчид хүргэх тоо ширхэг
 • Нийт үнэ –  Тухайн барааны нийт үнэ

Барааны сан хэрхэн ашиглах вэ?

Ачаанд бараа нэмэх үйлдэл нь захиалга үүсгэж буй ажилтны хувьд хамгийн олон давтаж хийх үйлдлүүдийн нэг байдаг. Энэ үйлдлийг хөнгөвчлөх, алдааг багасгахын тулд Маркетшоп системийн “барааны сан” ашиглах боломжтой. Барааны сан ашиглах талаар энэхүү зааврын байгаа “Захиалга үүсгэх процессоо автоматжуулах, хялбарчлах” хэсгээс үзнэ үү

 

Төлбөрийн мэдээлэл

 • Барааны төлбөр – Барааны үндсэн үнэ
 • Хүргэлтийн төлбөр – Хэрэглэгчид санал болгосон хүргэлтийн төлбөр
 • Нэмэлт төлбөр – Тухайн захиалга дээр хэрэглэгчээс барааны төлбөр, хүргэлтийн төлбөрөөс гадна нэмэлт төлбөр авахаар тохирсон үед үүнийг бөглөнө. Байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулан үүсгэсэн талбар юм.
 • Нийт төлбөр – Хэрэглэгчээс авах нийт төлбөр
 • Төлсөн төлбөр – Хэрэглэгч төлсөн нийт төлбөр
 • Үлдэгдэл – Хэрэглэгчээс аваагүй үлдсэн төлбөр, энэ төлбөр хүргэлтийн апп дээр хэрэглэгчээс авах ёстой дүнгээр харагдана

 

Хүргэлтийн мэдээлэл

 • Захиалгын дугаар – автоматаар үүснэ, хүргэлтийн аппликэйшн дээр харагдана. Менежер болон хүргэлтийн ажилтан алдаагүй, хурдан ойлголцох, тооцоо нийлэх зэрэгт хэрэгтэй
 • Ачааны код – – автоматаар үүснэ, хүргэлтийн аппликэйшн дээр харагдана. Менежер болон хүргэлтийн ажилтан алдаагүй, хурдан ойлголцох, тооцоо нийлэх зэрэгт хэрэгтэй
 • Хүргэлт хийх огноо – Хэрэглэгчид захиалгыг хүргэх өдөр
 • Хүргэлтийн цаг – Хэрэглэгч захиалгаа хүлээж авах боломжтой цагийн интервал
 • Хүргэлтийн төрөл –
 • Хуваарилах – Хүргэлтийг гүйцэтгэх хүргэлтийн ажилтныг сонгоно
 • Тэмдэглэл – Хүргэлтийн ажилтанд өгөх нэмэлт тэмдэглэл

 

Захиалга үүсгэх процессоо автоматжуулах, хялбарчлах

Маркетшоп платформ дээр бүртгэлээ үүсгэн Дэлко хүргэлтийн системтэй холбосноор дараах боломжууд үүснэ.

 • Барааны сан үүсгэн ашиглаж захиалгаа хурдан, алдаагүй үүсгэх
 • Баталгаажсан, төлбөр төлөгдсөн захиалгыг автоматаар дэлко системд шилжүүлэх
 • Хялбар төлбөрийн хэрэгсэл агуулсан вэбсайт үүсгэн ашиглах, улмаар захиалга үүсгэх, төлбөр тооцоо хийх алхмыг автоматжуулах
 • Захиалга удирдах, хянах илүү олон функц ашиглах
 • Хэрэглэгчийн сан үүсгэн ашиглаж захиалгаа хурдан үүсгэх

Маркетшоп систем ашиглан Алхам:

 1. Маркетшоп системд бүртгүүлнэ
 2. Маркетшоп системийн барааны санд барааны мэдээллээ оруулна
 3. Маркетшоп системд хүргэлтийн аппликэйшний эрхээ холбоно
 4. Маркетшоп системийн “захиалга” цэсийг ашиглан захиалгаа хялбар үүсгэнэ
 5. Үүссэн захиалга delco.mn админы удирдах цонх руу шилжинэ.