Тусламжийн төв

Системийн төлбөр

Delco хүргэлтийн систем нь Маркетшоп платформын хэрэглэгчид үнэ төлбөргүй ашиглагдана. Өөрөөр хэлбэл маркетшоп платформын үйлчилгээний төлбөрт хүргэлтийн системийн төлбөр багтсан байна.

Хүргэлтийн системийг дангаар ашиглах үнийн тариф одоогоор гараагүй бөгөөд 2024.04.30 өдөр хүртэл төлбөргүй ашиглах боломжтой.

2024.05.01-с харилцагчийн амжилттай хүргэлтийн тоонд суурилсан зах зээлийн хамгийн боломжит хямд төлбөрийг санал болгохоор төлөвлөж байна.