Тусламжийн төв

Хүргэлтийн ажилтан нэмэх

Хүргэлтийн ажилтан нэмэх алхам:

  1. Delco.mn админ цонхноос Хүргэлтийн ажилтан > нэмэх хуудас руу орно.
  2. Үндсэн мэдээлэл талбарт хүргэлтийн ажилтны Овог, Нэр, Имэйл хаягийг оруулна.
  3. Тээврийн хэрэгсэл талбар дотоод хэрэгцээнд зориулагдсан тул шаардлагатай гэж үзвэл бөглөж болно.
  4. Апп руу нэвтрэх эрх талбарт хүргэлтийн ажилтны delco апп руу нэвтрэх Утасны дугаар, Нууц үгийг шинээр үүсгэж өгнө.
  5. Хадгалах товч дарснаар бүртгэл үүсэж апп руу нэвтрэх боломжтой болно.

Жич : Хүргэлтийн ажилтанд нэвтрэх нэр, нууц үгийг өгнө.

Хүргэлтийн ажилтны жагсаалт гэж юу вэ?
Өөрийн дэлгүүрт ажиллаж байгаа хүргэлтийн ажилтнуудын мэдээллийг шинэчлэх болон хандах эрхийг хаах, нээх үйлдлүүдийг хийхэд зориулагдсан талбар юм.