Тусламжийн төв

Delco-р хүргүүлэх

Маркетшоп платформ нь хүргэлтийн delco.mn системээс гадна хүргэлтийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Хүргэлтийн үйлчилгээний үнэ, хүргэлтийн нөхцлийг Delco.mn-ийн менежертэй харилцан тохиролцож гэрээ байгуулна. (Холбоо барих утас: 99196292, 77773330)

Дараах нөхцлийг харилцан тохиролцож гэрээгээ байгуулна:

 • Хүргэлтийн цаг
 • Татан авалт хийх эсэх, татан авалтын төлбөр
 • Агуулахад байршуулах эсэх, агуулахын төлбөр
 • Хүргэлтийн цаг
 • Хүргэлтийн бүс
 • Хүргэлтийн төлбөр

 

Хүргэлтийн үйлчилгээ ашиглах алхам:

 1. Хүргэлтийн үйлчилгээний гэрээ байгуулах
 2. Delco.mn систем дээр бүртгэлээ үүсгэх
 3. Delco.mn менежер гэрээний дагуу системийн холболтыг тохируулна
 4. Хүргэлтийн үйлчилгээ ашиглахад бэлэн болно.

 

Delco.mn-ийн хүргэлт хийгдэх алхам:

 1. Харилцагч та delco.mn системээр захиалгаа үүсгэнэ
 2. Захиалга хуваарилах хэсэгт “Delco.mn-р хүргүүлэх” сонгоно
 3. Захиалга Delco.mn-ий хүргэлтийн системд шилжинэ
 4. Хүргэлтийн менежер захиалгыг хүргэлтийн ажилтанд хуваарилна
 5. Хүргэлтийн ажилтан хүргэлтийг гүйцэтгэнэ.
 6. Хүргэлтийн дараа төлбөрийн болон барааны тооцоо нийлнэ.

* Харилцагч өөрийн Delco.mn систем дээр захиалгын явц, биелэлтийн төлвийг лайваар хянах боломжтой.