Вэбсайт хийхэд ямар материал бэлдэх шаардлагатай байдаг вэ?
2024-05-13 16:13

Бизнес эрхлэгч та өөрийн худалдааны вэбсайттай  болохын тулд эхний ээлжинд дараах зүйлсийг бэлдсэн байх шаардлагатай.

Үүнд :

  1. Вэбдизайнертай цуг ярилцаж вэбдизайн гаргах 
  2. Вэбсайтын дизайны дагуу хуудас тус бүрийн агуулга бэлтгэх
  3. Танай байгууллагатай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг гадны байгууллагуудын жишээ, вэбсайтыг судлах
  4. Өөрийн байгууллагын логог  үүсгэх
  5. Танай вэбсайтыг ямар үгээр хайхад гарч ирдэг байвал зохимжтой вэ? [түлхүүр үгийн судалгаа]
  6. Таны вэбсайтыг цаашид хариуцаж ажиллах ажилтнуудыг сургалтанд суух
  7. Таны вэбсайтаар худалдах гэж буй бараа материалын мэдээлэл /текст, зураг, видео/

Эдгээр материалуудыг бэлдэж дууссанаар таны вэбсайт хурдан хугацаанд хийгдэх боломжтой байдаг.