ХИЙМЭЛ ОЮУН УХААН АШИГЛАЖ ӨӨРИЙН ХҮССЭН ЗУРГИЙГ ХЭРХЭН БҮТЭЭХ ВЭ ?
2024-04-03 16:12
Маркет шопын зүгээс өнөөдөр танилцуулах хиймэл оюун ухааны платформ бол Ideagram.ai
Та энэхүү вэбсайт дээр та өөрийн хүссэн зургаа гаргаж авах боломжтой.
Ашиглах заавар:
IDEAGRAM.AI вэбсайт руу нэвтрэх Promt хэсэгт зургийн тайлбарыг бичих
Жишээ нь : Style Pixar Animation : A scene featuring a parent and child setting up parental control software on a tablet, surrounded by colorful, floating security icons representing software features., 3d render, vibrant, cinematic
Дөрвөн төрлийн зураг гарж ирэх тул та өөрт таалагдсан зургаа сонгоорой.